2275 Atkinson Street • Regina, Saskatchewan, S4N 3X2 • (306) 522-3363
Przynależność do Parafii

Wszystkich, którzy łączą się z nami  w modlitwie, prosimy o oficjalne zapisanie się do wspólnoty parafialnej.   Zmanię adresu prosimy zgłosić do Biura Parafii.

Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela

24 czerwca 2017

 

1. czytanie (Jr 1, 4-10)

Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znalem cię

Psalm (Ps 71, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab i 17 (R.: por. 6b))

Od łona matki Pan mym opiekunem

2. czytanie (1 P 1, 8-12)

Prorocy głosili zbawienie

Aklamacja (J 1, 7; Łk 1, 17)

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Łk 1, 5-17)

Archanioł Gabriel zapowiada narodzenie Jana Chrzciciela

 

 

Niedziela, XII Tydzień zwykły

25 czerwca 2017

 

1. czytanie (Jr 20, 10-13)

Pan czuwa nad sprawiedliwym

Psalm (Ps 69 (68), 8-10. 14. 17 i 33. 34-35 (R.: por. 14c))

W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie

2. czytanie (Rz 5, 12-15)

Adam jest typem Chrystusa

Aklamacja (Por. J 15, 26b. 27a)

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 10, 26-33)

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało

 

 

29 czerwca 2017

Czwartek, XII Tydzień zwykły

Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła

 

1. czytanie (Dz 3, 1-10)

Uzdrowienie chromego od urodzenia

Psalm (Ps 19, 2-3. 4-5 (R.: 5a))

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi

Albo: Alleluja

2. czytanie (Ga 1, 11-20)

Paweł powołany przez Chrystusa do głoszenia Ewangelii

Aklamacja (J 21, 17d)

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (J 21, 15-19)

Piotr pasterzem Kościoła

 

 

1 lipca 2017

Canada Day

Special day of prayer in Canada- Blessings and prayers for home and family

 

 

2 lipca 2017

Trzynasta Niedziela zwykła

 

1. czytanie (2 Krl 4, 8-12a. 14-16a)

Szunemitka przyjmuje proroka

Psalm (Ps 89 (88), 2-3. 16-17. 18-19 (R.: por. 2a))

Na wieki będę sławił łaski Pana

2. czytanie (Rz 6, 3-4. 8-11)

Nowe życie ochrzczonych

Aklamacja (Por. 1 P 2, 9)

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 10, 37-42)

Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje

 

 

9 lipca 2017

Czternasta Niedziela zwykła

 

1. czytanie (Za 9, 9-10)

Król pokoju

Psalm (Ps 145 (144), 1b-2. 8-9. 10-11. 13-14 (R.: 1b))

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu

Albo: Alleluja

2. czytanie (Rz 8, 9. 11-13)

Jeżeli będziecie uśmiercać popędy ciała, będziecie żyli

Aklamacja (Por. Mt 11, 25)

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 11, 25-30)

Jezus cichy i pokornego serca

 

 

16 lipca 2017

Matki Bożej Szkaplerznej

 

1. czytanie (Iz 55, 10-11)

Skuteczność słowa Bożego

Psalm (Ps 65 (64), 10abcd. 10e-11. 12-13. 14 (R.: por. Łk 8, 8))

Na żyznej ziemi ziarno wyda plony

2. czytanie (Rz 8, 18-23)

Oczekujemy chwały

Aklamacja ()

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 13, 1-23)

Przypowieść o siewcy

 

 

23 lipca 2017

Szesnasta Niedziela zwykła

 

1. czytanie (Mdr 12, 13. 16-19)

Dobroć Boga dla ludzi

Psalm (Ps 86 (85), 5-6. 9-10. 15-16a (R.: por. 5a))

Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy

2. czytanie (Rz 8, 26-27)

Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości

Aklamacja (Por. Mt 11, 25)

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 13, 24-43)

Przypowieść o chwaście wśród zboża

 

 

30 lipca 2017

Siedemnasta Niedziela zwykła

 

1. czytanie (1 Krl 3, 5. 7-12)

Modlitwa Salomona o mądrość

Psalm (Ps 119 (118), 57 i 72. 76-77. 127-128. 129-130 (R.: 97a))

Jakże miłuję Prawo Twoje, Panie

2. czytanie (Rz 8, 28-30)

Bóg przeznaczył nas, abyśmy byli podobni do Jego Syna

Aklamacja (Por. Mt 11, 25)

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 13, 44-52)

Przypowieści o skarbie, o perle i o sieci

 

 

Sakrament Chrztu Świętego

Chrzest dziecka prosimy zgłosić miesiąc wcześniej. Rodziców i chrzestnych obowiązuje udział w katechezie przed chrztem.

 

 

Sakrament Pojednania

Spowiedź - codziennie przed Mszą świętą.

Sakrament Małżeństwa

Prosimy, by narzeczeni zgłosili zamiar zawarcia małżeństwa sakramentalnego 6 miesięcy naprzód.

Duszpasterstwo chorych

Komunia święta dla chorych w domu w każdy pierwszy piątek miesiąca oraz na życzenie.

Back to Top